Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.09.2014, kategorie: Stalo se

Farní výlet s modlitbami, 6.září

Farní výlet se mší svatou, obětovanou za oběti minulých válek, za oběti současných válek ve světě a za jejich ukončení - sobota 6. září 2014

Farníci vyrazili na výlet.

Na louce u Českých Kopist se v sobotu konala za účasti malých i velkých litoměřických farníků Mše sv. za oběti všech válek a za jejich ukončení. Výlet se vydařil a čas zbyl i na adrenalinové zážitky jako je jízda na koni a na setkání mladých skautů.

Přikládáme kázání otce J. Szeligy ze mše sv. na farním výletu:

Po cestě jsme viděli mnoho hezkého - dobře udržovanou cestu, stromy, trávu, podzimní květiny, hezké domky.... Ale také některé nepěkné věci - pohozené odpadky, suché a neudržované stromy, keře, neposekanou trávu, nesklizené popadané ovoce...

Když se teď rozhlédneme kolem sebe, uvidíme krásný kraj, kopce, rovinu, obdělaná pole, louky. Také úrodu, kterou lidé postupně sklízejí, květiny, ovocné i okrasné stromy, keře....

Tolik krásy pro nás Bůh stvořil! Dal člověku vše do užívání, učinil člověka pánem nad Zemí. Co to ale znamená - být pánem?

Znamená to snad ovládnout co možná největší území, vytěžit z něho, co se dá - uhlí, ropu a další nerostné bohatství, pěstovat obilí, zeleninu, ovoce, brambory aj. plodiny bez jakékoli péče o půdu, plošně vykácet lesy, zaneřádit území odpadem, zubožit obyvatelstvo a pak zase táhnout dál, zmocnit se dalších krajů a opakovat jejich bezohledné ničení?

Vládnout, panovat neznamená ovládnout a zničit. Je to něco mnohem obtížnějšího: Být dobrým hospodářem nade vším, co nám bylo svěřeno. Využít Božích darů k dobrému životu nás, našich současníků, ale myslet i na ty, kteří přijdou po nás. S velikou péčí a rozumem obdělávat pole a louky, stavět domy tam, kde je to bezpečné, budovat a udržovat cesty pro chodce i auta, vyrábět jen to, co opravdu potřebujeme k životu. Uklízet nejen doma, ale udržovat čistotu a pořádek i na veřejných prostranstvích, na polních cestách, v lese, v horách. Snažit se, aby v řekách a potocích tekla čistá voda, aby studny byly nezávadné - pro člověka, pro ryby, raky a ostatní vodní havěť. Rozumně zpracovávat odpad.

Být pánem nad zemí znamená žít ve svobodě a respektovat svobodu druhého. Neznamená to zmocňovat se území, ktará patří někomu jinému, používat násilí, ubližovat, zabíjet jen proto, že se mi zachtělo mít něco, co patří mému bližnímu.

Dobře hospodařit se svěřeným Božím darem můžeme snadno - stačí nám k tomu jediné: Dodržovat Boží přikázání. Potom nemůže nastat násilí, boje, války... Potom zlo nemá ve světě místo.

 

 

08.09.2014 19:00

Farní výlet

Farní výlet
 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017