Hlavní menu:

Bookmark and Share
02.02.2015, autor: Margit Veselská, kategorie: Stalo se

Evropské setkání mládeže – pouť důvěry Taizé, Praha 2014

Jak to bylo v Litoměřicích
Evropské setkání mládeže – pouť důvěry Taizé, Praha 2014

Evropské setkání mládeže – pouť důvěry Taizé, Praha 2014

 

Ve dnech 29.12. 2014 – 2.1. 2015 se v Praze konalo evropské setkání mladých křesťanů, organizované bratry z ekumenického křesťanského společenství v Taizé. Zapojila i naše litoměřická farnost, v rodinách jsme ubytovali 46 poutníků.

 

Naši hosté věnovali vždy dopoledne společné modlitbě v kapli DDKT, poté sdílení víry ve skupinkách – rozjímání o úryvku z Písma a rozhovor o tom, co je při rozjímání napadlo, co sami v té souvislosti zažili, co je překvapilo atd. V poledne odjeli hosté autobusem do Prahy na odpolední workshopy v centru Prahy a na společnou večerní modlitbu v Letňanech. Do Litoměřic se vraceli kolem dvaadvacáté hodiny. Na Silvestra měli ještě další program – do půlnoci společnou modlitbu a poté „festival národů“, což byla zábavná část programu, při které účastníci z jednotlivých národů připravili program pro ostatní – např. Němky rozesmály všechny ostatní, když po nich chtěly, aby opakovali jazykolam (něco jako naše strč prst skrz krk), Maďaři učili ostatní tancovat čardáš, někdo udělal z ostatních tři hady a nechal je beznadějně se zamotat ... prostě všichni dohromady se plni radosti bavili, zpívali, tancovali – chvílemi dost hlasitě, ale slušně a bez alkoholu. Druhý den - na Nový rok dopoledne vzali hostitelé své hosty na bohoslužbu. Většina z nich se sešla na slavnostní mši svaté v katedrále, kde jsme společně slavili eucharistii a kde otec biskup Jan na závěr pozdravil přítomné poutníky z Taizé.

 

Některé zajímavé momenty ze setkání:

První den přijely dvě dívky bez ohlášení až v deset hodin večer, celkový počet poutníků tak dosáhl 46 (my jsme počítali s 45). Tu poslední dívku jsme ubytovali u nejbližší hostitelky s tím, že ji druhý den přestěhujeme (tato hostitelka nabídla ubytování tří osob, ale na tu jednu noc dostala 4 dívky). Jenže druhý den jednu z dívek rozbolel zub, my jsme pro ni zařizovali ošetření v Litoměřicích a potom odjela s ostatními poutníky do Prahy. Večer už bylo na stěhování pozdě. Další den měla dívka oteklou tvář a velké bolesti. Takže jsme ji místo stěhování odvezli i s její kamarádkou do Prahy na ošetření = otevření zubu. A dívenka tak trpěla a svou kamarádku tak potřebovala, že hostitelka už o stěhování neuvažovala a s velkou obětavostí pro ni vařila kašovitá jídla, připravovala obklady a léčila ji bylinkami.

Jedna poutnice měla bezlepkovou dietu, proto jsme pro ni na Silvestra připravili bezlepkové občerstvení – obložený talíř s krajíčky pohankového chleba. Jenže nikdo neuměl přeložit do angličtiny výraz „bezlepkový“, tak jsme jí to museli vysvětlit za pomoci rukou, nohou a několika slovíček z různých evropských řečí. Nakonec jsme se domluvili a dívka snědla pořádnou porci.

Mezi poutníky byli tři kněží z Polska, kteří chtěli denně sloužit mši svatou. Po domluvě s otcem Józefem Szeligou jsme využili toho, že mezi námi organizátory byli dva, kteří znají hospicovou kapli a vyznají se v sakristii. Jeden vždy odvedl Poláky do hospice a připravil vše potřebné na mši svatou. Polští kněží mohli sloužit mši sv.v teple a nebylo třeba jim zvlášť otevírat některý z kostelů.

 

Myslím, že celé setkání proběhlo velmi dobře. Kritické okamžiky jsme řešili improvizací a láskou, modlitbou, prosbou o Boží pomoc.

Setkání bylo poutí důvěry – mělo v mladých lidech prohloubit křesťanskou naději a důvěru v našeho Pána Ježíše Krista. Dalším cílem setkání bylo stmelit křesťanská společenství v místech ubytování a poskytnout hostitelům příležitost k setkání, přijmout v osobách mladých křesťanů samotného Ježíše. Myslím, že se to podařilo – na organizaci se podíleli členové čtyř litoměřických křesťanských církví. Hostitelé se mladým poutníkům věnovali s velkou láskou. Naši hosté odjížděli domů nadšení z celého Evropského setkání mladých. Moc chválili Litoměřice i zdejší krajinu a

hlavně hostitele. Žádali mne, abych vyřídila jejich velké poděkování všem, kteří se podíleli na jejich ubytování a na přípravě litoměřické části programu. Odjížděli domů bohatší o velký zážitek láskyplného přijetí v křesťanském společenství. Pro mne bylo velmi příjemné a povzbuzující žít několik dní mezi mladými lidmi, kteří se vydali do cizí země, riskovali nepohodlí a různé potíže - a to vše proto, že milují Boha. Celá akce pro mne sice znamenala určité omezení a práci navíc, ale stálo to za to. Mohu říci i za ostatní hostitele a organizátory, že setkání s našimi hosty nám přineslo velké povzbuzení a naději do budoucna.

 

Margit Veselská


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017