Hlavní menu:

Bookmark and Share
25.11.2019, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

ČERVENÁ STŘEDA

18.00 hod., děkanský kostel Všech svatých, Mírové náměstí, Litoměřice

 

BOHOSLUŽBA V 18 HODIN
Každý si může přinést svou svíčku,
nebo budou k zakoupeni i v kostele.
„…víra není důvodem k pronásledování,
ale zušlechťuje život společnosti
a vnáší do života vyšší smysl…“
(biskup Václav Malý)
V KOSTELE VŠECH SVATÝCH
V LITOMĚŘICÍCH
P O S T A V M E S E
Z A V Í R U A S V O B O D U
ČERVENÁ
STŘEDA
D e n p ř i p o m í n k y v š e c h
p r o n á s l e d o v a n ý c h p r o
s v o u v í r u
Přijďte vyjádřit svou podporu
pronásledovaným pro náboženské přesvědčení.
2 7. L I S T O P A D U 2 0 1 9
VÍCE INFORMACÍ NA
www. cervenastreda. cz
PROČ?
Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. Vážná porušení
náboženské svobody se dějí ve 38 zemích světa.
V tento den chceme více myslet a modlit se za lidi pronásledované pro
své náboženské přesvědčení na celém světě. Základním poselstvím
iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve
společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě.
ČERVENÁ STŘEDA
POSTAVME SE ZA VÍRU A SVOBODU
Červená středa je společnou akcí České biskupské konference,
Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje
na problematiku náboženské svobody a pronásledování
pro víru ve světě.
Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání,
vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi
obětmi pro víru ve světě.
Tato iniciativa byla založena britskou organizací Aid to the Church in
Need (Církev v nouzi). Vizuálním symbolem akce je červené světlo a
červené nasvětlení památek. V Praze je dnes takto nasvícen katolický
kostel sv. Havla, husitský kostel sv. Mikuláše a Staronová synagoga.
#REDWEDNESDAY #CERVENASTREDA

Přijďte vyjádřit svou podporu pronásledovaným pro náboženské přesvědčení.

Bohoslužba v 18.00 hodin k děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích.

Každý si může přinést svou svíčku, nebo budou k zakoupeni i v kostele.

Další informace na přiloženém plakátu.

 

Ke stažení: Cervena-streda-letak-Litomerice-pdf.pdf, 430 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017