Hlavní menu:

Bookmark and Share
20.12.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Stalo se

Betlémské světlo

v děkanském kostele Všech svatých

Snahou každého světla je prozářit tmu…

Při mši svaté o čtvrté neděli adventní bylo přineseno a požehnáno betlémské světlo. S požehnaným betlémským světlem si lidé odnášejí do svých domovů potřebnou pomoc ke konání dobra a následování Krista, jehož přítomnost má toto světlo připomínat.

Novodobá historie betlémského světla se datuje od roku 1986, kdy pracovníci rozhlasu v rakouském městě Linz přišli s nápadem rozdávat plamínek světla zažehnutého na místě Kristova narození v Betlémě jako poděkování za příspěvek do charitativní sbírky. Tato myšlenka se rychle ujala a předávání betlémského světla se stalo jedním z novodobých vánočních zvyků.

Do tehdejšího Československa se betlémské světlo poprvé dostalo v adventu roku 1989 zásluhou českých skatů žijících v exilu. Od tohoto roku ho pravidelně v adventní době skauti přivážejí z Rakouska a během předvánočního týdne ho roznášejí po celé republice.

Od neděle 20. prosince je možné si z našeho kostela odnést betlémské světlo.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017