Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.01.2013, autor: Jana Michálková, kategorie: Stalo se

Beseda s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem o majetkovém vyrovnání

Beseda s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem o majetkovém vyrovnání

V prostorách děkanství v Mostecké ulici v Litoměřicích probíhala ve čtvrtek večer po mši svaté beseda s generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem na téma vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. O besedu byl mezi zdejšími farníky velký zájem. Zaplnili dvě místnosti a na jejich dotazy P. Přibyl odpovídal až do 21.30 hodin.

Jak budou tzv. církevní restituce v praxi probíhat, jak bude ověřován majetek, o nějž bude v rámci tzv. naturálních restitucí žádáno, a má k tomu církev dostatek proškolených lidí, jak bude s nově nabytým majetkem nakládáno a budou výnosy z něj stačit na chod diecéze, či jakým způsobem budou lidé ve farnostech o majetkovém vyrovnání informováni, to jsou jen některé z otázek, které na besedě zazněly.

P. Stanislav Přibyl řekl, že zákon č. 428/2012 Sb., který řeší majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a který vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, přinese církvi svobodu a nezávislost, a to především ekonomickou. Zdůraznil ovšem, že možnost samostatně hospodařit s sebou nese obrovskou odpovědnost. „Musíme pochopit, že jsme všichni na jedné lodi, a to je, řekl bych, nejdůležitější efekt celého procesu majetkového narovnání. Všichni musíme spolupracovat úžeji, profesionálněji, jeden druhému důvěřovat a spoléhat se jeden na druhého. Všichni musíme pracovat na společném díle, abychom přežili," řekl.

„Koncepce nakládání s majetkem i s finanční náhradou v základních obrysech existuje, stále ji ale upřesňujeme. Jde přece o budoucnost diecéze. Víme, že celý proces vyrovnání bude trvat zhruba třicet let a že od roku 2043 budeme muset být schopni samostatného života financovaného vlastním hospodařením. Víme tedy, že s navráceným majetkem i penězi musíme naložit tak, aby se nám generoval zisk. Stejně jako to slyšíme při diskusích o státním rozpočtu, to lze dělat dvěma způsoby: za prvé přiměřeně vydělávat a za druhé šetřit," uvedl.

Na téma majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi a o tom, co to znamená pro litoměřickou diecézi, bude generální vikář P. Stanislav Přibyl hovořit rovněž v rozhovoru, který jsme pro vás připravili do únorového čísla našeho diecézního časopisu Zdislava (č.2/2013). Toto číslo vyjde začátkem února.

» Přejít na článek Beseda s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem o majetkovém vyrovnání na webu www.dltm.cz.

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017