Hlavní menu:

Bookmark and Share
30.04.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

Animátorský kurz

pořádaný DCM Litoměřice

DCM zve zájemce na animátorský kurz, jehož nový běh začíná letos v srpnu.

Jedná se o dvouleté doprovázení mladých lidí, kteří jsou ochotni následně sloužit ve svých farnostech a v diecézi.

Kurz se koná v Příchovicích. Je zahájen adaptačním týdnem v srpnu a probíhá formou pravidelných setkání během roku, při kterých se mladí lidé vzdělávají v katechismu, formují se k hlubšímu duchovnímu životu a zážitkovou metodou si sovojují dovednosti pro práci s dětmi a mladými lidmi. Jeho součástí je praxe ve farnostech.

Po dvou letech je kurz zakončen zkouškami a předáním osvědčení otcem biskupem.

Další informace o tomto kurzu najdete v letáku v příloze, a také na webových stránkách a facebooku DCM Litoměřice.

Přihlašování probíhá do konce června.

Elektronická přihláška je zde: https://forms.gle/FNkMYzFvuBKYSS3y7

Tištěná příloha k přihlášce s formulářem pro mladší osmnácti let a pro doporučení kněze je též v příloze.

Prosím, pozvěte osobně mladé lidi ve svém okolí, kteří by o kurz mohli mít zájem, případně zveřejněte tyto informace na různých sítích.

Ke stažení: Příloha k přihlášce, 24 kB; Leták Alef, 5 MB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017