Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.12.2013, autor: Z. Legnerová, kategorie: Stalo se

Aktivity mládeže

Podívejte se na fotogalerie ze života dětí a mládeže v naší farnosti

 

Aktivity mají jak volnočasový, tak bohoslužebný charakter a často se tato zaměření přirozeně prolíná a doplňuje.

Akce zajišťují někteří z rodičů a dospělých, např. studenti, některé aktivity si zajišťují děti svépomocí - starší děti připravují aktivity pro mladší, někdy s pomocí rodičů, jindy s pomocí starších, již dospělých kamarádů. Letní křesťanské tábory jsou nejviditelnější akcí a  uskutečňují se pod záštitou o.s. Matěj. Mají v Litoměřicích již víc jak dvacetiletou tradici. V minulých letech dokonce několikrát došlo k propojení s Turnovskou mládeží a myšlenka takového křesťanského tábora se přenesla i do Ústí nad Labem skrze jiřího Smolka, který byl také svého času jedním z vedoucích postav těchto táborů. Na tábory navazují 2 - 3 krát za rok tzv. víkendovky - pobytové akce za účelem posílení a obnovení vzájemných vztahů mezi dětmi, ale i mezi vedoucími. To vše během roku zpestřuje několik tvořivých dílniček, které jsou většinou zaměřeny tématicky se vztahem k aktuálnímu liturgickému období, účastňují se jich nejen děti, ale také někteří z rodičů. Několikrát do roka se děti sejdou také na různých výletech ať už s rodiči nebo jen v dětské partě s většími vedoucími.  V poslední době se konají cca 1 x za měsíc v katedrále sv. Štěpána dětské bohoslužby a 1 x za měsíc proběhne ve středu večer studentská mše sv. v kostele Všech sv.  Nemohou samozřejmě chybět tradiční jednorázové aktivity  typu Živý Betlém, Mikulášská nadílka, Dětský den, rozloučení se školním rokem apod.... Ráda bych ještě připomněla společenství mládeže s přípravou na biřmování, které se schází 1 x týdně, ketré občas také vyjede společně do světa (např. akce Raspenava). A k tomu všemu jistě patří i aktivity v rámci náboženství, které připravují 4 obětavé maminky - katechetky.

Za rodiče bych ráda poděkovala všem mladším i starším vedoucím,kteří se našim dětem věnují na táborech a víkendovkách, výletech apod. Děkuji všem, ketří se angažují při přípravě dětské a studentské mše sv - schole- zpěvačkám, muzikantům a uměléckému vedoucímu, pánům farářům a ministrantům, děkuji všem rodičům- katechetům, kteří připrvují děti na náboženství či k biřmování, děkuji šikovným holkám a maminkám, které připravují pro malé děti dílničky, nadílky, betlémy atd....

 

Věřím, že tyto všechny aktivity, ať probíhají v kostele anebo mimo kostel, tak obohacují a kultivují vztahy nejen mezi dětmi, ale i mezi námi dospělými, že se vzájemně všichni inspirujeme a podporujeme. Můžeme prožívat nejen společenství lidské, ale i společenství s Bohem, který nad námi bdí a i v tomto roce nás i naše děti ochraňoval, opatroval  a žehnal nám.

Bohu díky.

Zuzana Legnerová

 

Tábory Matěj a víkendovky

Akce děti z Ltm


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017