Hlavní menu:

Bookmark and Share
13.09.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

Adorace za mír na Ukrajině

14.9.2022 v 17.00 hod., děkanský kostel Všech svatých, Mírové náměstí, Litoměřice

Bratři a sestry, milí přátelé, 
Rada evropských biskupských konferencí nás vyzývá, abychom se ve středu  14. září 2022 na celém kontinentu připojili k tiché adoraci za mír na Ukrajině a byli tak solidární s touto těžce zkoušenou zemí.
Adorace v kostele Všech svatých začne ve středu 14.9.2022 v 17.00 hodin, v 17.30 hodin modlitba růžence a v 18.00 hodin bude následovat mše svatá.
Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení, a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017