Hlavní menu:

Bookmark and Share
09.12.2016, autor: M. Landová, kategorie: Stalo se

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Jaká byla adventní obnova ?

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

V sobotu 3. prosince 2016 se konala v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Lukáš Bakajsa z Ústí nad Labem. Ti, kteří se odpoledne sešli v DDKT (a bohužel jich nebylo mnoho), prožili zajímavé odpoledne. Otec Lukáš slouží v římskokatolické farnosti, ale je zároveň duchovním řeckokatolickým, pochází ze Slovenska a slouží liturgii východního obřadu.

Svatý papež Jan Pavel II. mluvil o tom, že naše církev má „dýchat oběma plícemi“ – a my o východních katolických křesťanech a jejich obřadech a symbolech mnoho nevíme. Bylo proto obohacující dostat autentické informace od člověka, který podle východního ritu slouží a zná mentalitu a zvyky našich nejbližších bratří a sester (u nás jich žije asi 20 tisíc). My na západě jsme zaměřeni více na rozum, potřebujeme k soustředění ticho, uctíváme v tichu Eucharistii… Východní lidé jsou více zaměřeni na emoce, uctívají ikony a Boha oslavují zpěvem, který jim pomáhá k soustředění – celou liturgii zpívají. Podrobně jsme se seznámili s tím, jak slaví řeckokatolická církev advent a Vánoce, jak se na narození Spasitele již od poloviny listopadu připravuje přísným postem a modlitbami a jak potom slaví svátky v jiném pořadí a jinými zpěvy než my. Dozvěděli jsme se, jak to mají se svátostmi, proč dělají obráceně kříž a proč se jejich kněží mohou ženit; dostali jsme odpovědi na mnoho otázek.

Důležitější než všechny tyto zajímavosti byl ale samozřejmě duchovní rozměr naší obnovy, kdy jsme hledali inspiraci v prvotní církvi, k níž se také východní křesťané více obracejí. Je třeba se vrátit právě nyní v adventu k našemu křestnímu závazku – být čím dál víc podobný Kristu, obléci Krista, žít podobným životem.

Bůh přišel na svět jako dítě – tím ukázal lidskou dimenzi, která oslovuje každého člověka (proto na Vánoce chodí do kostela i nevěřící lidé). Stal se jedním z lidí, jedním z nás, ale zároveň je Bůh („Kdo vidí mne, vidí Otce“). Chce, abychom se zase my stali Božím obrazem – chce nás „zbožštit“. Boží obraz v nás je třeba stále obnovovat, stále se ptát: kdo je pro mne Kristus? Stále znovu hledat cestu k Bohu – tu nejlépe ukazuje Panna Maria, sama je nejvíc „zbožštěný“ člověk.

Duchovní obnovu jsme zakončili mší svatou v kostele sv.Vojtěcha, kde nás v homilii P. Lukáš Bakajsa znovu vyzval spolu s Janem Křtitelem k obrácení a oblečení nového člověka.

Je škoda, že duchovní obnova ve farnosti je záležitostí jen několika jedinců a mnoho farníků o ni nemá zájem.

 

M.Landová


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017