Hlavní menu:

Bookmark and Share
06.10.2011, autor: Václav Novák, kategorie: Stalo se

5. diecézní fotbalový turnaj mládeže

5. diecézní fotbalový turnaj mládeže

V sobotu 1. října 2011 se uskutečnil již 5. ročník diecézního fotbalového turnaje mládeže, pořádaného naším Diecézním centrem pro mládež.

Text promluvy ze zahajovací bohoslužby:

Drazí bratři a sestry!

Blažení, jejichž oči vidí, co vy vidíte, a uši slyší, co vy slyšíte – v aktualizaci tato slova evangelia sv. Lukáše platí o setkání s P. Ježíšem při mši svaté – naše oči naší víry mají vidět Ježíše mezi námi jak řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“, ale především ve svátostných způsobách chleba a vína je Ježíš mezi námi. Naše uši víry slyší Ježíše při četbě Písma svatého.

Máme být blažení – šťastní při každé účasti na mši sv.

Tak byli šťastni svatí v tomto měsíci oslavování.

Sv. Terezička Ježíškova, sv. František - těšili se na každou mši svatou pro toto setkání s Ježíšem.

Proto i my zahajujeme naše sportovní soutěžení nejprve setkáním s Panem Ježíšem a skrze Ježíše i s Nebeským Otcem, P. Marií, anděly a svatými.

To je pro věřícího člověka správné pořadí hodnot. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno – i sport, tedy i tento turnaj v kopané. Láska k Bohu na prvním místě - to je zde při mši svaté v kostele a láska k bližnímu - to nás čeká i při zábavě a sportu za chvíli.

Katoličtí fotbalisté, i v nejvyšších soutěžích, se tímto pořadím řídí a trenéři jim to umožňují! Sám vzpomínám, když jsem hrával jako chlapec, že trenér respektoval, že v neděli chodím do kostela. V některých evropských zemích kvůli tomuto pořadí hodnot, aby hráči i lidé mohli jít v neděli do kostela na mši, přesunuli hrací den na sobotu.

Napodobujme příklady svatých např. sv. Terezičku, sv. Františka, ale také Pannu Marii, která nás zve ke svému Synu Ježíši a to hlavně na mši sv. do kostela a jako sportovci napodobujme věřící hráče, kteří svědčí o síle Ježíšovy lásky a zůstávají pokornými a skromnými a proto v Božích očích velkými.

Ve smyslu dnešního slova Božího buďme šťastnými a radostnými křesťany, syny a dcerami nebeského Otce a bratry a sestrami Pána Ježíše Krista!

P. Rudolf Prey

 

Fotogalerie je zde.

01.10.2011 22:00

5. diecézní fotbalový turnaj mládeže

5. diecézní fotbalový turnaj mládeže
Litoměřice
 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017