Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.03.2019, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

24 hodin pro Pána

děkanský kostel Všech svatých, LItoměřice

Den pro Pána

Milí přátelé, farníci,

také letos nás vyzývá Svatý otec František k času pro Pána.  Připojíme se i v naší farnosti.

 

Program:
17.00  Modlitba růžence
17.30  Křížová cesta
18.00  Mše svatá
19.00  Výstav Nejsvětější Svátosti
20.30  Nešpory
21.00  Korunka k Božímu Milosrdenství
22.00  Kompletář,  litanie ke Krvi Páně

Do soboty 15.00 hod. - možnost tiché adorace, modlitby

Mezi jednotlivými modlitbami bude prostor na tichou adoraci a rozjímání.
Zakončení 30.3.2019 v 15.00 hod.  -  požehnání

 

Všichni jste srdečně zváni.

Kostel bychom rádi ponechali otevřený po celou dobu, i přes noc, aby si Pán mohl k sobě zvát náhodně procházející lidi…  Možná i ty, kteří původně mířili na pivo.

 

Proto prosíme o pomoc při zajištění služeb v kostele.
Služby dvojic farníků se střídají zpravidla po hodině. Jejich rozpis zajišťuje paní Marie Mazancová.
Pokud bude mít službu dvojice, ponecháme otevřený hlavní vchod. Pokud by měl službu pouze jednotlivec, hlavní vchod v noci uzamkneme a otevřeme jen na požádání.   Sdělte, prosím, své telefonní číslo, je to dobré pro komunikaci při střídání služeb.

Loni jsme Den pro Pána takto realizovali a zaznamenali jsme mnoho pozitivních reakcí.

Proto pojďme znovu kostel otevřít. Není dobré uzavírat se uvnitř.

Moc prosíme o pomoc, přes den se mohou zapojit i senioři, studenti…

Všichni, kteří najdete čas.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017