Hlavní menu:

Bookmark and Share
27.11.2022, autor: Mirek Zimmer, kategorie: Stalo se

1. neděle adventní a křtiny Anakina Augustina

Mši svatou začal děkan P. Józef Szeliga žehnáním adventních věnců, které k obětnímu stolu přinesli farníci. Ještě před ní rozsvítil Miloslav Marek první ze čtyř svící na chrámovém věnci před oltářem, které symbolizují čtyři týdny adventu. Advent je dobou očekávání i časem příprav na oslavu narození Spasitele. Připravit se můžeme tím, že otevřeme svá srdce v lásce k Bohu, Ježíši a k Panně Marii, hvězdě, která nám v adventu ukazuje cestu. "Do domu Hospodinova půjdeme s radostí."

Součástí mše byl obřad, při kterém přijal křest Anakin Čerkasov. Rodiče mu dali křestní jméno Augustin. V závěru bohoslužby pogratulovali zástupci farníků spolu s p. děkanem k významnému životnímu jubileu paní Marii Brůnové, která se věnuje dětem při výuce náboženství. Majko, děkujeme a přejeme hodně Božích milostí a pevné zdraví do dalších let!

27.11.2022 10:00

1. neděle adventní 2022

1. neděle adventní 2022

autor: Mirek Zimmer

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017