Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Pohřeb

 

"Vždyť my a mrtví nejsme vůbec odloučeni jeden od druhého, protože všichni jdeme toutéž cestou a setkáme se na témže místě. Nebudeme nikdy odděleni, protože žijeme pro Krista a nyní jsme s Kristem spojeni, jdouce mu vstříc … budeme všichni shromážděni v Kristu".

KKC; sv. Simeon Tesalonický, De ordine sepulturae: PG 155, 658B

Rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Aby si kněz mohl připravit vhodný proslov, zpravidla pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením kněze navštíví.

Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.

Čas návštěvy je dobré kdykoliv domluvit osobně anebo telefonicky.

Chcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za knězem před anebo po mši domluvit s ním nejvhodnější termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit na hřbitově nebo v obřadní síni?

Nebojte se telefonicky nebo osobní návštěvou oslovit kněze viz. kontakty. Je lépe, aby o tom věděl co nejdříve po úmrtí, jeho další práce se tím nebude muset měnit. Je také vhodné, aby se kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017